The goal of subject is to inform students about basic information about insect pests and fungal diseases worldwide.

Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty s nejnovějšími trendy studia abiotických (sníh, vítr, sucho atd.) a biotických činitelů (hmyzí škůdci a další členovci, obratlovci) působící škody v lesních porostech střední Evropy. Důraz je kladen na seznámení nejnovějších výsledků projektu řešených na univerzitě a na jiných pracovištích.