Předmět je zaměřen na popis základních charakteristik rizikového chování v kontextu školního prostředí, představuje různé druhy a formy prevence. Jeho cílem je zvýšit profesní úroveň pedagogů, aby byli schopni kompetentně řešit problémové situace z pohledu rizikového chování žáků ve škole i mimo ni, a zároveň rozvíjet dovednosti pedagogů v boji proti rizikovému chování adolescentů.

Vítejte v kurzu! smile