Kurz Elektronické instalace budov IV je elektronickou podporou k předmětu TGT27Z, TGT81Z  - Elektronické instalace budov IV

Předmět má za úkol především seznámit studenty s problematikou základních typů poplachových systémů, tedy PZTS. CCTV, ACC, EPS včetně souvisejících oblastí (PCO, AS,..) především ve vztahu k platné legislativě, potravinářské a zemědělské výrobě  i ostatním oblastem výroby a služeb. Řeší i spolupráci s BOZP, Integrovaným záchranným systémem a soukromými subjekty podílející se na bezpečnostním průmyslu. Absolvent předmětu získá praktické znalosti a dovednosti nejenom o technických prvcích jednotlivých poplachových systémů a jejich programování, ale i základní legislativní a normativní znalosti.

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!