Dear students, due to the situation related to the coronavirus pandemic, teaching in the winter semester 2020 will take place on online platforms/Moodle/MS TEAMS. If the situation changes during the semester, I will inform you about news. On the Moodl platform you will find lectures and exercises necessary for your studies, which will be supplemented by active online lectures and webinars via MS TEAMS.

The conditions for fulfilling this course in the winter semester are as follows:
1) Contact your lecturer by e-mail (valasekp@tf.czu), many of you are from abroad and this way we will have an overview of ourselves. At the same time, I will send you a link to the MS TEAMS application, where online teaching will take place.
2) On-line teaching will be presented with exercises and lectures every week, which will require your active approach.
3) You will prepare a semester work - you will choose the topic after consultation with me (in the range of 20 pages), detailed information will be communicated to you.
4) The exam will be online (if the situation does not change) and will cover the thematic areas that we will address during the semester.

Student získá znalosti o problematice ekologického zpracování a využití nekovových odpadů (papír, sklo, plasty, pryž) a seznámí se s technologickými linkami zpracoven včetně jejich automatizace. Předmět seznamuje s technikou a technologiemi zpracování nekovového odpadu s důrazem na jeho recyklaci.

Student získá teoretické i praktické znalosti o problematice materiálů kovových, nekovových a kompozitů nutných pro implementaci v oboru Dřevařství s důrazem na konstrukci a renovace strojních prvků lesních a dřevoobráběcích strojů. 

Předmět seznamuje studenty se vztahy a závislostmi kovových, nekovových a kompozitních materiálů s důrazem na objasnění jejich technologických a materiálových vlastností majících přímý důsledek na praktickou aplikaci. Studenti při praktických laboratorních cvičeních ověří a prohloubí teoretické znalosti týkající se problematiky technických materiálů nedřevěných.

Student získává teoretické znalosti z oblasti slévárenství, tváření, svařování a pájení kovů. Je seznámen se základy technologie zpracování plastů. Teoretické znalosti si posluchači prakticky ověřují při laboratorních cvičeních. V rámci výuky se seznamují s postupem projektování výroby odlitku, výstřižku a svarku.

Předmět seznamuje posluchače s výrobou odlitků, používanými materiály, postupem výpočtu a výroby slévárenských forem a vadami odlitků. V části tváření kovů zahrnuje základy teorie tváření a popisuje základní tvářecí operace a při nich používané nástroje a stroje. Část věnovaná svařování se zabývá konstrukcí svarků, základními metodami svařování a problematikou svařování různých materiálů. Studenti se podrobně seznámí se svařováním elektrickým obloukem a plamenem. Základní znalosti získají posluchači z oblasti pájení kovů a  technologií zpracování plastů.

Posluchač získává teoretické a praktické znalosti technologií slévárenství, tváření, svařování, pájení, lepení povrchových úprav a zpracování plastů. Dále se seznámí s problematikou dílenského měření a se základy teorie obrábění.

Předmět seznamuje posluchače s výrobou odlitků, výtvarků a svarků. U jednotlivých metod uvádí jejich bližší charakteristiku a rozdělení, popisuje používané materiály, nástroje, stroje a postup výroby. Základní znalosti získají posluchači z oblasti pájení kovů, lepení, povrchových ochran a technologií zpracování plastů. Studenti se seznámí s měřením délek, úhlů, svislé a vodorovné polohy a teoreticky i prakticky poznají základní měřidla používaná ve strojírenství. Získají základní znalosti o procesu obrábění, seznámí se s problematikou opotřebení nástrojů, trvanlivosti břitu, řezných materiálů, obrobitelnosti a procesních (řezných) kapalin.

Posluchač získává teoretické a praktické znalosti technologií slévárenství, tváření, svařování, pájení, lepení povrchových úprav a zpracování plastů. Dále se seznámí s problematikou dílenského měření a se základy teorie obrábění.

Předmět seznamuje posluchače s výrobou odlitků, výtvarků a svarků. U jednotlivých metod uvádí jejich bližší charakteristiku a rozdělení, popisuje používané materiály, nástroje, stroje a postup výroby. Základní znalosti získají posluchači z oblasti pájení kovů, lepení, povrchových ochran a technologií zpracování plastů. Studenti se seznámí s měřením délek, úhlů, svislé a vodorovné polohy a teoreticky i prakticky poznají základní měřidla používaná ve strojírenství. Získají základní znalosti o procesu obrábění, seznámí se s problematikou opotřebení nástrojů, trvanlivosti břitu, řezných materiálů, obrobitelnosti a procesních (řezných) kapalin.

Student získává teoretické znalosti z oblasti slévárenství, tváření, svařování a pájení kovů. Je seznámen se základy technologie zpracování plastů. Teoretické znalosti si posluchači prakticky ověřují při laboratorních cvičeních. V rámci výuky se seznamují s postupem projektování výroby odlitku, výstřižku a svarku.

Předmět seznamuje posluchače s výrobou odlitků, používanými materiály, postupem výpočtu a výroby slévárenských forem a vadami odlitků. V části tváření kovů zahrnuje základy teorie tváření a popisuje základní tvářecí operace a při nich používané nástroje a stroje. Část věnovaná svařování se zabývá konstrukcí svarků, základními metodami svařování a problematikou svařování různých materiálů. Studenti se podrobně seznámí se svařováním elektrickým obloukem a plamenem. Základní znalosti získají posluchači z oblasti pájení kovů a  technologií zpracování plastů.