Kurz Počítačové sítě a Internet věcí je elektronickou podporou k předmětu TGT55E, TGT112E  - Počítačové sítě a Internet věcí.

Náplní předmětu je především připomenout a rozšířit znalosti získané v předmětu Úvod do počítačových sítí a následně pokročit dále směrem k teoretickým, ale především praktickým znalostem, nutných pro podrobnější pochopení funkce počítačových sítí (především lokálních). Podstatnou částí výuky předmětu však bude i popis služeb a jejich konfigurace často využívaných na sítích WAN, zvláště ve vztahu k sítím LAN.

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!

Kurz Elektronické instalace budov I je elektronickou podporou k předmětu TGT25E, TGT60E, TGT118E, TGT75E  - Elektronické instalace budov I.

Obsahem předmětu je především základní uživatelské seznámení s počítačovou sítí jako sofistikovaným nástrojem. Není tedy koncipován jako předmět pro IT specialisty ale spíše jako úvodní předmět pro proškolené laiky. Na tento předmět pak navazují další, již detailnější předměty (TGT26Z, TGT55E, TGT56E a další).

Použití tohoto elektronického kurzu je nezbytné pro úspěšné absolvování předmětu!