Předmět Interkulturální komunikace se bude konat: v následujících termínech:

10. a 11. 11. 2021 - Prof.Muelder (čas a učebna bude včas oznámeno).

26.11. 2021  - Prof. Uphaus (8:45 - 15:30 na JIHu 10)

7.a 8. 12. 2021 - Prof. Muelder (čas a učebna bude včas oznámeno).

Kromě těchto termínů výuka tohoto předmětu nebude v ZS probíhat. Docházka je povinná, je podmínkou zápočtu.

Garant předmětu

PhDr. Mgr.Milena Dvořáková,MBA