Garantem předmětů je: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., https://home.czu.cz/en/kalous/home
číslo dveří FAPPZ B 421, e-mail: kalous@af.czu.cz

Akvakultura je nejrychleji rostoucí odvětví celého sektoru produkce potravin na světě, zvláště pak v tropických a subtropických oblastech. Akvakultura a zejména pak produkce ryb zajišťuje významným podílem přísun živočišných bílkovin pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Kurz akvakultury nabízí studentům základní informace o tomto odvětví živočišné produkce, aby mohli následně navázat  studiem již konkrétních technologických postupů chovu vodních organismů. Kurz je konstruován tak, aby studentům poskytl obecné informace zahrnující celou šíři problematiky akvakultury. Témata: postavení akvakultury ve vztahu k celosvětové produkci potravin, vodní prostředí, primární produkce ve vodním prostředí a potravní řetězce, technologie chovu měkkýšů a korýšů, rybí akvakultury, biologie, fyziologie a ekologie významných druhů ryb, rozmnožování, genetika a výživa ryb. Technologická část chovu je rozdělena na přehled extenzivních a intenzivích akvakultur.