Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými možnostmi projektování IS v metodologii UML jakožto nástroje pro analýzu a návrh informačního systému. Hlavní důraz bude kladen na dynamické modelování a využití řady nástrojů UML pro popis rozmanitých dynamických vlastností objektů. Tím se předmět liší od předchozího předmětu magisterského studia. Další důraz bude kladen na pochopení a vyjádření souvislosti mezi modelem objektovým, modelem dynamickým a modelem interakcí. Předmět se bude též zabývat jednotlivými fázemi životního cyklu při projektování a tvorbě informačních systémů, a to i v podmínkách jak stochastické, tak fuzzy neurčitosti. Proto studenti musí před zkouškou zvládnout techniku stochastického a fuzzy modelování. Studenti před zkouškou vypracují rámcový projekt zjednodušeného IS, ve kterém prokáží znalosti dynamického modelování. Navigování v navrženém systému budou vyjadřovat pomocí jazyka OCL.

Témata seminářů budou vybrána tak, aby studenti byli schopni odpovědět např. na otázky:

  1. Jak spolu souvisí model dynamický s modelem interakcí?
  2. Jaký je rozdíl mezi fuzzy číslem a fuzzy intervalem?
  3. Kterým modelem vyjádříme, kdy se mění stav objektu?
  4. Jak získáme dynamický model systému?
  5. Co je automatické odpálení přechodu?
  6. Kdy nelze v modelu použít automatické odpálení přechodu?
  7. Který typ problému má větší nároky na dynamické modelování: databáze nebo uživatelské rozhraní?
  8. Jak poznáme v modelech interakcí, kde dochází k větvení stavového diagramu?
  9. Jaký je rozdíl mezi náhodnou veličinou a náhodným procesem?

10. Jaký typ aplikační domény volíme pro projekt, kde chceme předvést co nejbohatší výrazové prostředky UML pro modelování dynamických vlastností systému?

11. Jaké znáte metody skupinového rozhodování za podmínek neurčitosti?

12. Jaké znáte metody pro fuzzy agregaci ve skupinovém rozhodování?

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Fowler, M.: UML Distilled: A Brief   Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd ed. Addison Wesley, 2003.

Larman, C.: Applying UML and   Patterns: An Introduction to Object Oriented Analysis and Design and   Iterative Development. 3rd ed. Prentice Hall, 2007.

Moore, J. W.: Software Engineering   Standards A User Road Map. IEEE, Los Alamitos, Ca., 1998.

Sommerville, I.: Software Engineering.   8th ed. Addison Wesley, 2008.

Michael Blaha   a James Rumbaugh: Object oriented modeling and design with UML.   Prentice-Hall. 2005.

James Martin,   James J. Odell: Object oriented methods. Prentice-Hall, 1995.

Vrana, I.,   Richta,K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů.   Grada, 2004.

Vědecké časopisy:

Vrana, I., et al.: A Fuzzy Group   Agreement-Based Approach for Multiexpert Decision Making in Environmental   Issues.  Elsevier Environmental Modelling &   Software, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-12.

Vrana, I., et al.: Fuzzy Aggregation and   Averaging for Group Decision Making. Elsevier, Knowledge-Based Systems. 2009, 22(1), 79-84. ISSN   0950-7051.

Pelikán M., Štiková H., Vrana I.: Detection   of resource overload in conditions of project ambiguity. IEEE Transactions on   Fuzzy Systems, (2017), Vol. 25, N 4, pp. 868-877.

Software: Case nástroj, např. MetaEdit+