Předmět se zabývá problematikou toxikologických aspektů znečištění životního prostředí a s ohledem na studijní obor je zaměřen na možnosti využití výsledků ekotoxikologických testů v rozhodování ve veřejné správě v oblasti zemědělství a na související legislativu.