Nejpozději do 1. 11. 2020 je student povinen se do předmětu v systému Moodle zaregistrovat. Klíč k registraci do předmětu je studentům zaslán emailem před první konzultací. Dříve vstup do předmětu na Moodle není nutný.

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu, uvést pravdivá data a splnit požadavky uvedené v kurzu.