Posluchači se v rámci výuky občanského práva seznámí se základními právními pojmy a instituty občanského práva a osvojí si mechanismus fungování soukromoprávních vztahů v ČR. Po absolvování předmětu má student základní znalosti z občanského práva, měl by porozumět většině jeho institutů a orientovat se ve standartních občanskoprávních vztazích a situacích. Zároveň student získá základní znalosti i v oblasti rodinného práva a osobnostních práv.