Účelem předmětu je předat studentům základní vědomosti o právu soukromém, zejména pak se zaměřením na právo občanské. Student má být schopen po absolvování rozlišit mezi právem soukromým a veřejným a orientovat se v základních institutech práva občanského.