Posluchači se v rámci výuky občanského práva seznámí se základními
právními pojmy a instituty občanského práva a osvojí si mechanismus
fungování soukromoprávních vztahů v ČR. Po absolvování předmětu má
student základní znalosti z občanského práva, měl by porozumět většině
jeho institutů a orientovat se ve standartních občanskoprávních vztazích
a situacích. Zároveň student získá základní znalosti i v oblasti
rodinného práva a osobnostních práv.