Cílem předmětu je seznámení studentů se základy správního práva, organizací a činností veřejné správy a procesními normami správního práva s tím, že student by se měl po absolvování zkoušky orientovat v nejzákladnějších teoretických postulátech správního práva a mít schopnost nacházet a odvodit si praktická východiska v situacích, s nimiž se ve svém zaměstnání nebo podnikání může setkat. Dále se studenti seznámí správním trestáním, dalšími vybranými formami činnosti ve veřejné správě, právními zárukami zákonnosti ve veřejné správě a odpovědností za škodu při výkonu veřejné správy. Velká pozornost je věnována vazbám mezi veřejnou správou a soudnictvím, zejména správním soudnictvím.