Předmět základy právních nauk je vyučován formou přednášek a seminárních cvičení. Obsah přednášek je zaměřen na teoretický výklad látky, seminární cvičení na praktická cvičení se zaměřením využití v běžném životě studenta. Po absolvování tohoto kurzu se student bude umět orientovat v problematice základů práva, v základech zákonných práv jednotlivých oborů práva, získá zkušenosti pro aplikaci právních institutů v praxi.