Základem studia předmětu Správní právo je obecná část správního práva, kde by posluchači měli získat informace o funkcích státu a jeho právním systému, organizaci, charakteru, funkci a principech veřejné správy, subjektech správních práva, správněprávních vztazích, zárukách zákonnosti ve veřejné správě a správněprávní odpovědnosti, s důrazem na organizační uspořádání a působnost orgánů veřejné správy. Bude vymezen i úvod do správního práva procesního. Předmět Správní právo je vyučován formou přednášek a seminárních cvičení. Obsah přednášek je zaměřen na teoretický výklad látky, seminární cvičení na praktická cvičení se zaměřením využití v běžném životě studenta. Po absolvování tohoto kurzu se student bude umět orientovat v problematice správního práva, v základech zákonných práv jednotlivých oborů práva, získá zkušenosti pro aplikaci zejména správního řádu