Základem studia předmětu Správní právo je obecná část správního práva, kde by posluchači měli získat informace o funkcích státu a jeho právním systému, organizaci, charakteru, funkci a principech veřejné správy, subjektech správních práva, správněprávních vztazích, zárukách zákonnosti ve veřejné správě a správněprávní odpovědnosti, s důrazem na organizační uspořádání a působnost orgánů veřejné správy, územní plánování, evidenci nemovitostí. Bude vymezen i úvod do správního práva procesního a základy vodního a lesního práva.