Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy činnosti veřejné správy v ochraně životního prostředí, s používanými metodami a nástroji, kterými veřejná správa disponuje, základním rozdělením kompetencí mezi jednotlivé správní úřady, vzájemnými vazbami mezi nimi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni základní orientace v úředních postupech při ochraně životního prostředí. Budou ovládat odbornou terminologii používanou ve veřejné správě a budou znát základní kompetence správních orgánů, které se v České republice a v Evropské unii zabývají ochranou životního prostředí.