Cílem předmětu je poskytnout studentům navazujícího studia základní orientaci v právních předpisech, které by měl projektový manažer znát k úspěšnému výkonu své funkce. Předmět bude vyučován s maximální návazností na řešení praktických situací napříč různými obory práva, se kterými se projektový manažer setkává v praxi. Cvičení budou zaměřena na procvičování praktických situací při řešení problémů. Po absolvování semestru by student měl být vybaven teoretickými i praktickými znalostmi v rozsahu "právního minima projektového manažera".