Úkolem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou a zařazením pracovního práva v rámci právního řádu České republiky, se základním rozdělením pracovního práva a s jeho aktuální právní úpravou. Cílem předmětu je zaměřit se na individuální pracovní právo jak je upraveno v zákoníku práce. Stručněji bude vysvětleno kolektivní pracovní právo a v závěru semestru budou studenti seznámeni s problematikou zaměstnanosti a systémem sociálního zabezpečení v České republice. Student by se měl po absolvování předmětu bezpečně orientovat v problematice individuálního pracovního práva. Měl by rozumět pojmům z této oblasti práva, měl by se umět orientovat v zákoníku práce. Předmět je zaměřen prakticky se zřetelem k tomu, že nabyté vědomosti pomohou absolventům předmětu v konkrétních životních situacích při jejich vstupu na trh práce. V budoucí pozici vedoucích zaměstnanců by měli absolventi předmětu zvládat běžnou pracovněprávní problematiku vznikající mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnancem při realizaci pracovněprávních vztahů.