Cílem tohoto předmětu je, aby studenti získali základní přehled o jednotlivých ustanoveních Obchodního zákoníku a o ostatních zákonech, které s Obchodním právem úzce souvisí. Tento předmět je ukončen zápočtovým testem.