Nejpozději do 24. 12. 2020 je student povinen se do předmětu v systému Moodle zaregistrovat. Klíč k registraci do předmětu je studentům sdělen vyučujícím na prvním cvičení (v případě předmětů bez cvičení pak na první přednášce).

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu, uvést pravdivá data a splnit následující požadavky:

  1. Práce v systému Moodle dle zadaných požadavků


Požadavky ke zkoušce:

  1. Zvládnutí látky přednášených okruhů minimálně v rozsahu přednášek, textových opor v Moodle a povinné studijní literatury.