Nejpozději do 31. 12. 2020 je student povinen se do předmětu v systému Moodle zaregistrovat. Klíč k registraci do předmětu je studentům sdělen vyučujícím na prvním cvičení (v případě předmětů bez cvičení pak na první přednášce).

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu.

  1. Práce v systému Moodle dle zadaných požadavků


Požadavky ke zkoušce:

  1. Účast na přednáškách
  2. Zvládnutí látky přednášených okruhů minimálně v rozsahu přednášek, textových opor v Moodle a povinné studijní literatury.Metodicky bude výuka předmětu založena na kombinaci klasické přednášky a aktivní práce studentů v seminářích. Část aktivní činnosti studentů bude provedena formou sociálně psychologického výcviku. Součástí předmětu bude též vypracování projektu, který budou studenti zpracovávat ve skupinách.