Nejpozději do 30. 10. 2020 je student povinen se do předmětu v systému Moodle zaregistrovat. Klíč k registraci do předmětu je studentům sdělen vyučujícím na prvním cvičení (v případě předmětů bez cvičení pak na první přednášce). Dříve vstup do předmětu na Moodle není nutný.

Pro udělení zápočtu je student povinen zaregistrovat se do aplikace nejpozději do požadovaného termínu, uvést pravdivá data a splnit následující požadavky:

  1. Účast na seminářích,
  2. Vypracování skupinového projektu
  3. Práce v systému Moodle dle zadaných požadavků