Podmínky absolvování:

Kurz bude zakončen písemnou zkouškou. Zkouška se bude opírat o základní znalosti předmětu LA, které by měl posluchač získat během kurzu. Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích s tolerancí jedné absence a přednesení 15 minutového referátu na schválené téma. Posluchači k referátům vypracují handouty pro své kolegy.