Podmínky absolvování:

Kurz bude zakončen písemnou zkouškou. Ověřované znalosti se budou opírat o přednesená témata a znalost literatury, s níž budou studenti seznámeni během seminářů. Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích s tolerancí jedné absence a ústní prezentace jednoho titulu z doporučené literatury.