Studenti získají potřebné znalosti o jednotlivých živinách v půdě, jejich formách a dynamice změn vlivem měnících se podmínek. Biologické, chemické a fyzikálněchemické procesy, které ovlivňují vazby či uvolňování živin a možnosti jejich usměrňování. Metodické přístupy stanovení nejvýznamnějších forem jednotlivých živin, včetně rizikových prvků. Systémové chápání půdní úrodnosti jako základního článku přiměřené a kvalitní rostlinné produkce i ochrany životního prostření a péče o neobnovitelné zdroje.