Cílem předmětu je získání znalostí o transformaci živin a jejich sorpci v půdě a o půdní úrodnosti jako předpokladu kvalitní produkce v ekologickém zemědělství. Dále je důraz kladen na koloběh živin a jejich zdroje v ekologickém zemědělství.