Cílem předmětu je získat prohlubující znalosti výživy a hnojení plodin v různých podmínkách hospodaření. Zvláštnosti a speciální hnojařská opatření u hlavních polních plodin. Využití diagnostických metod pro optimalizaci hnojení. Zajištění přiměřené a kvalitní rostlinné produkce z pohledu výživy rostlin, ochrany životního prostředí a omezení spotřeby neobnovitelných zdrojů.