Hlavním cílem předmětu je vysvětlit studentům význam a nezastupitelnost chemie v zemědělství a zahradnictví a naučit je porozumět základním chemickým procesům probíhajícím v jednotlivých složkách životního prostředí se zřetelem na jeho živou část. V přednáškách bude věnována pozornost vzniku, vlastnostem a názvům anorganických a organických sloučenin, které jsou využívány v zemědělství a hlavním skupinám látek, formujících organický podíl živých organismů. V předmětu bude vysvětlen i význam nežádoucích látek v živých organismech, principy jejich působení a možná rizika.