Poskytnout studentům orientaci v problematice odpadů a odpadového hospodářství, a to od počátku vzniku odpadu až do okamžiku jeho úpravy, vhodného využití nebo odstranění. Dále je seznámit s problematikou odpadních vod, možnostmi a principy jejich úpravy a čištění. Studenti se seznámí s jednotlivými technologiemi zpracování odpadů přímo v provozu formou exkurzí.