Cílem předmětu je seznámit studenty se znečištěním prostředí jednotlivými skupinami polutantů, jejich zdroji a rozšířením. Vysvětlit principy stability kontaminantů, odlišnosti v jejich chování, mobilitě a koloběhu v životním prostředí. Dalším cílem jsou otázky remediací jednotlivých polutantů, vhodnosti použití jednotlivých metod a jejich omezeními. Důraz bude položen zejména na využití rostlin a mikroorganismů při ozdravení životního prostředí. Při cvičeních bude využito moderního vybavení obou pracovišt, jednotlivé tématické okruhy budou organizovány blokově.