Na základě znalostí o chemickém složení rostlin a tím o potřebě jednotlivých živin pochopit koloběh živin v podniku a potřebu hnojení. Význam hnojiv a hnojení pro vytváření půdní úrodnosti, vliv stanovištních podmínek na příjem živin a účinnost hnojení. Používaná hnojiva, jejich vlastnosti a použití. Seznámení se způsoby použití hnojiv, mechanizačními prostředky a s ekonomickými a ekologickými aspekty hnojení.