Po absolvování předmětu má student základní znalosti v oboru správního a pozemkového práva se zaměřením na problematiku polních, lesních, vodních a dalších ploch a pozemků. Orientuje se též v oblasti stavebního a katastrálního práva.