Cílem je seznámení studentů s principy výroby minerálních hnojiv a jejich správného agronomického použití z hlediska ochrany životního prostředí i využití dodaných živin rostlinami. U statkových hnojiv je kladen důraz na kvalitativní prvky a jejich ovlivnění způsobem ošetření hnojiv. Dále jsou zařazena témata věnovaná legislativním předpisům pro uvádění hnojiv do oběhu a manipulaci s nimi.