Cílem předmětu je předat studentům hlubší znalosti o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních subjektů – spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Objasnit reálné ekonomické jevy a procesy na úrovni dílčích trhů.