Kurz seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, agrární politiky, marketingu a managementu.