Kurz seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hosp. politikách států, typy těchto politik.Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.