Cílem kurzu je seznámit posluchače s teoretickými základy utváření a fungování mezinárodních finančních vztahů. Kurz doplňuje znalosti posluchačů o důležitý sektor ekonomiky, ve kterém se projevuje napojení domácí ekonomiky na zahraničí. Mezinárodní pohyby peněz a kapitálu mají významné souvislosti s vnitřní ekonomikou, měnovým vývojem, ekonomikou firem.