Kurz seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Vysvětluje fungování tržního mechanismu a chování jednotlivých tržních subjektů (spotřebitelů, firem a státu) z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Objasňuje reálné ekonomické jevy a procesy na úrovni dílčích trhů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, veřejné správy, agrární politiky, marketingu a managementu.