Cílem kurzu je seznámit studenty se základy behaviorální ekonomie (BE) včetně uplatnění získaných poznatků v business analytic. Studenti získají informace o podstatě behaviorální ekonome, jak se liší od mainstreamové ekonomie, o behaviorálních heuristikách a biasech, sociálních normách, behaviorální veřejné politice, behaviorálních financích a behaviorální makroekonomii. Jedná se o relativně nový směr ekonomické teorie, starý jen několik desetiletí. Absolvent předmětu by měl získat základní přehled o tomto směru ekonomické teorie a získat schopnost kvalifikované volby a rozhodování mj. v managerských pozicích.