Předmět poskytuje komplexní znalosti z vývoje ekonomického myšlení. V úvodu je věnována pozornost vývoji ekonomického myšlení v období antiky a středověku a následně se již předmět zabývá vývojem myšlení od vzniku klasické politické ekonomie jako samostatné vědní disciplíny až po současnost. Předmět kromě toho, že poskytuje historický exkurz do ekonomického myšlení, tak zejména usiluje o propojení a komparaci historických přístupů s aktuálními přístupy mikro a makroekonomie.