Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zoologických disciplin se vztahem k zemědělské problematice a s důrazem na ochranu životního prostředí. Jsou zdůrazňovány skupiny významné pro domestikaci, prevenci proti parazitům hospodářských zvířat, původcům onemocnění, rezervoárovým živočichům, přenašečům, bioregulátorům. Postavení živočišných škůdců a bioregulátorů, tvorba i úrodnost půdy, hydrobiologie, myslivost, tvorba a ochrana životního prostředí, bioindikace, ochrana geofondu.