Garantem předmětů je: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. 
Kontaktní osoby:

prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 421

doc. Ing. Jiří Patoka, DiS., Ph.D. - číslo dveří FAPPZ B 434

Ing. Milan Gottwald - číslo dveří FAPPZ B 422

 
Náplň předmětů:
 Studenti si v rámci tohoto předmětu osvojí znalostí o vlastnostech vodního prostředí. Seznámí se s biologií a technologií chovu hospodářsky významných druhů ryb v ČR v jednodruhových i vícedruhových obsádkách v rybníkářství. Dále studenti získají informace o - říčním rybářství, -hospodaření na volných vodách tekoucích a pstruhařství - intenzivním odchovu lososovitých ryb. Osvojí si základní znalosti o reprodukci ryb a diagnostice hlavních chorob.Kurz je navržen tak, aby se studenti seznámili se základními vlastnostmi vodního prostředí, stejně jako s biologií a technologiemi chovu hospodářsky významných druhů ryb v akvakultuře v České republice. Studenti získají informace o managementu volných vod z pohledu rekreačního rybářství. Důležitou součástí jsou i informace o druzích ryb a dalších vodních organizmech, které se vyskytují ve vodách ČR.