Kurz k předmětu Mechanika zemin a zakládání staveb pro obory BVH a BKRAJ