Charakteristika vodního prostředí, distribuce energie, koloběh hlavních biogenních prvků a jejich sloučenin.
Utváření biocenóz vodních nádrží a přehled hlavních zástupců vodní fauny a flóry. Problémy acidifikace a eutrofizace. Využití ekosystémů v hospodářské sféře - v rybníkářství, zemědělství a ochraně a tvorbě krajiny. Právní ochrana vod.

Základní informace a přehled přednášek a cvičení jsou zrcadlené na OSOBNÍM WEBU.