PŘEHLED GAELPŮ SYSTÉMU MOODLE ČZU

FakultaKatedra (kategorie)Jméno GAELPaE-mail na GAELPa
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
C-AX Mimořádné studium (A)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Centrum propagace a informačních systémů (AW)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Děkanát FAPPZ (AS, AW)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra agroekologie a rostlinné produkce (AA, AL, AR, AT)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra agroekologie a rostlinné produkce (AA, AL, AR, AT)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra agroekologie a rostlinné produkce (AA, AL, AR, AT)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin (AH)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin (AH)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra botaniky a fyziologie rostlin (AB)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra etologie a zájmových chovů (DAL, AL, AU)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra genetiky a šlechtění (AG)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra chemie (AC)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra chovu hospodářských zvířat (AD, AS, AR)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra chovu hospodářských zvířat (AD, AS, AR)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra kvality a bezpečnosti potravin (AQ)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (AM, AK)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky (AM, AK)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra ochrany rostlin (AO)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra pedologie a ochrany půd (AP)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra veterinárních disciplin (AV)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra vodních zdrojů (AI)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra zahradní a krajinné architektury (AF, AZ)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra zahradnictví (AZ)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Katedra zoologie a rybářství (AE)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
U3V (AW)
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Všechny katedry
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Všechny katedry
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (A)
Výzkumné centrum DRIFT-FOOD
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Excelentní výzkum EVA4.0
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra ekologie lesa (LL)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra hospodářské úpravy lesů (LH)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra hospodářské úpravy lesů (LH)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra lesnické genetiky a fyziologie (LD)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra lesnických technologií a staveb (LX, LT)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (LM)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra myslivosti a lesnické zoologie (LM)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra ochrany lesa a entomologie (LO)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra pěstování lesů (LP)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Katedra zpracování dřeva a biomateriálů (LZ, LK)
Fakulta lesnická a dřevařská (L)
Všechny katedry
Fakulta tropického zemědělství (I)
Katedra ekonomického rozvoje (IBI, IE, IXI)
Fakulta tropického zemědělství (I)
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech (IZI, IZA, IA, DIX, IXO, IR)
Fakulta tropického zemědělství (I)
Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví (IC, IR, DIRI)
Fakulta tropického zemědělství (I)
Katedra udržitelných technologií (IT, IE, IU)
Fakulta tropického zemědělství (I)
Všechny katedry
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra aplikované ekologie (ZU,ZX)
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra ekologie (ZE)
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra geoenvironmentálních věd (ZO)
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra plánování krajiny a sídel (ZB)
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra prostorových věd (ZG)
Fakulta životního prostředí (Z)
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (ZV)
Fakulta životního prostředí (Z)
Všechny katedry
Fakulta životního prostředí (Z)
Všechny katedry
Fakulta životního prostředí (Z)
Všechny katedry
Institut vzdělávání a poradenství (V)
Všechny katedry
Institut vzdělávání a poradenství (V)
Všechny katedry
Návody a školení (EX)
Turnitin training session
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
International Relations Office (EX, EL)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
International Relations Office (EX, EL)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra ekonomických teorií (EN)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra ekonomiky (EE)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra humanitních věd (EH)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra humanitních věd (EH)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra humanitních věd (EH)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra informačního inženýrství (EI, M)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra informačního inženýrství (EI, M)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra informačních technologií (ET)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra jazyků (EL, EZ)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra obchodu a financí (EU, DCO)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra práva (EJ)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra práva (EJ)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra psychologie (EP)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra řízení (ER)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra statistiky (ES)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra systémového inženýrství (EA, CO, MA, MO, SM)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Katedra systémového inženýrství (EA, CO, MA, MO, SM)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Oddělení pro vědu, výzkum a kvalitu (AC)
Provozně ekonomická fakulta (E, R)
Všechny katedry
Rektorát (R)
Katedra tělesné výchovy
Rektorát (R)
Odbor bezpečnosti (RO)
Rektorát (R)
Všechny katedry
Technická fakulta (T)
Katedra elektrotechniky a automatizace (TH)
Technická fakulta (T)
Katedra elektrotechniky a automatizace (TH)
Technická fakulta (T)
Katedra fyziky (TB)
Technická fakulta (T)
Katedra fyziky (TB)
Technická fakulta (T)
Katedra fyziky (TB)
Technická fakulta (T)
Katedra jakosti a spolehlivosti strojů (TJ)
Technická fakulta (T)
Katedra jakosti a spolehlivosti strojů (TJ)
Technická fakulta (T)
Katedra matematiky a fyziky (TA, TB)
Technická fakulta (T)
Katedra matematiky a fyziky (TA, TB)
Technická fakulta (T)
Katedra matematiky a fyziky (TA, TB)
Technická fakulta (T)
Katedra matematiky a fyziky (TA, TB)
Technická fakulta (T)
Katedra materiálu a strojírenské technologie (TD)
Technická fakulta (T)
Katedra mechaniky a strojnictví (TC)
Technická fakulta (T)
Katedra technologických zařízení staveb (TG)
Technická fakulta (T)
Katedra vozidel a pozemní dopravy (TE)
Technická fakulta (T)
Katedra vozidel a pozemní dopravy (TE)
Technická fakulta (T)
Katedra využití strojů (TI)
Technická fakulta (T)
Katedra zemědělských strojů (TF)
Technická fakulta (T)
Všechny katedry
Technická fakulta (T)
Všechny katedry
Technická fakulta (T)
Všechny katedry

DRUISverze ALFA
(c) 2024
MOODLE TÝM