Testovací centrum PEF je pod stálým kamerovým dohledem.

Vstupem do prostor Testovacího centra PEF vyjadřujete souhlas, že Váš obraz, hlas a projevy osobní povahy budou zaznamenány a mohou být použity pro potřeby Disciplinární komise Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.

Test Centre FEM is under constant video surveillance.

Entering the area of the Test Centre FEM you agree that your image, voice and expressions of personal nature will be recorded and can be used for the needs of the Disciplinary Committee of the Faculty of Economics and Management CULS Prague.