Heslo pro zápis je kód Vašeho studijního oboru, viz. následující seznam.

Obory s výukou v Praze (Bc. studia)
Obor VSRR má klíč: VSRR
Obor PAA má klíč: PAA
Obor PAE má klíč: PAE a obor PAE kombinované má klíč: PAEBK
Obor INFO má klíč: INFO a obor INFO kombinované má klíč: INFOBK
Obor HKS má klíč: HKS
Obor SYI má klíč: SYI
Obor EAD má klíč: EAD

Obory s výukou v Praze (Ing. studia)

Obor VSRRN má klíč: VSRRN
Obor PAAN má klíč: PAAN a obor PAAN kominované má klíč: PAANK
Obor PAEN má klíč: PAEN a obor PAEN kominované má klíč: PAENK
Obor INFON má klíč: INFON a obor INFON kominované má klíč: INFONK
Obor HKSN má klíč: HKSN
Obor SYIN má klíč: SYIN
Obor EADN má klíč: EADN
Obor PRN má klíč: PRN

Konzultační střediska (Bc studia) pak

VSRRCH, VSRRSUT, VSRRM, VSRRJ, VSRRHK, VSRRK, VSRRL, VSRRS

Konzultační střediska (Ing. Studia) :

VSRRCHN, VSRRSUTN, VSRRMN, VSRRJN, VSRRHKN, VSRRKN, VSRRLN, VSRRSN