Předmět obsahuje základy teorie automatického řízení, nutné k automatickému řízení výroby.  Nedílnou součástí předmětu jsou moderní řídicí systémy a způsoby víceúrovňového řízení. Studenti jsou seznámeni s možnostmi řízení průmyslových systémů, generací systémů, strukturou a s možnostmi implementace. Vyzkouší si přístupy v programování PAC systémů pomocí klasického přístupu v kombinačním a sekvenčním programování.

Předmět obsahuje základy modelování, identifikace a počítačové simulace objektů a technologických procesů. Ukazuje jednotný způsob tvorby modelů základních prvků a složitějších systémů na základě grafického zobrazení struktury a popisu chování systému. Postupy jsou demonstrovány na modelech mechanických, elektrických, pneumatických, hydraulických, tepelných systémů. Pozornost je věnována i biologickým, ekologickým a ekonomickým modelům.